Home | Contact us | Welsh flag Cymraeg

Restoring the link between people and woodlands

We are recruiting! Join the Coed Lleol team


21 August 2018

Coed Lleol and Actif Woods Wales

Research and Evaluation Officer
South Wales Coordinator

Two exciting opportunities promoting people’s health and wellbeing through woodland activities.
Research and Evaluation Officer £24,530 pro rata 1.5 days per week
South Wales Coordinator £24,530 pro rata 2 days per week
Deadline for both roles: 9am 17th September, Interviews early October
For further information and applications see: www.coedlleol.org.uk/about-us/jobs 


Coed Lleol a Choed Actif Cymru

Swyddog Ymchwil a Gwerthuso
Cydlynydd De Cymru

Dau gyfle cyffrous yn hyrwyddo iechyd a llesiant pobl drwy weithgareddau coetir.
Swyddog Ymchwil a Gwerthuso £24,530 pro rata 1.5 diwrnod yr wythnos
Cydlynydd De Cymru £24,530 pro rata 2 ddiwrnod yr wythnos
Dyddiad cau ar gyfer y ddwy swydd: 9yb 17eg Medi, Cyfweliadau dechrau mis Hydref
Am ragor o wybodaeth a ffurflenni cais, ewch i: www.coedlleol.org.uk/about-us/jobs