Home | Contact us | Welsh flag Cymraeg

Restoring the link between people and woodlands

Heart Mind Body Support

Heart, Mind, Body Support is a community led project that Coed Lleol and Ecodyfi support, in liaison with Trywdd Iach,in this time of crisis. It aims to help, reach out and improve wellbeing in these unprecedented times. We are not responsible for the session content and you take part at your own risk.

Free online live sessions with local community and professional facilitators located in Machynlleth to support people at home during lockdown.

Offerings include yoga, nature connection, fitness, dance, meditation, sharing, chi gong, singing, art and more.

We are offering emotional support over the phone or using video calls. Please call 01654 370 002 for more information.

Please download Zoom.us to join in.

All sessions will be hosted here.

In order to join a session, please fill in this disclaimer form to receive the password for the sessions:  https://forms.gle/KQUmq1rPiVB5yY7G6

Would you like to volunteer?

If you would like to get involved with the group as a facilitator, with phone support or as part of the team please fill out this form: https://forms.gle/i7HvbTm9Dc4qZThm8

Please Donate

We are fundraising, please donate here :www.ecodyfi.wales/re

——

Prosiect o dan arweiniad y gymuned yw Cefnogi’r Galon, Meddwl a’r Corff sy’n anelu at gefnogi pobl yn ystod y cyfyngiadau symud oherwydd pandemig COVID-19.

Sesiynau byw ar-lein am ddim
O Ffotograffiaeth i’r Caffi Athroniaeth, Ioga Beichiogrwydd i Ymarferion i Wella Imiwnedd a llawer iawn mwy. Ceir amserlen wythnosol ac mae cymorth technegol ar gael ymlaen llaw. Mae’r hwyluswyr profiadol o ganolbarth Cymru ac mae croeso i unrhyw un ymuno.

 

Ymuno
1. Cael hyd i sesiwn: Amserlen.  Cwblhewch y ffurflen fer hon i dderbyn y cyfrinair ar gyfer y sesiynau:  https://forms.gle/KQUmq1rPiVB5yY7G6
2. I ymuno â ni, lawrlwythwch Zoom.us
Yna, cliciwch ar y ddolen yma.
Os oes angen cymorth technegol arnoch i gael mynediad i’r sesiynau, e-bostiwch hmbmidwales@gmail.com.
Mae cefnogaeth emosiynol dros y ffôn neu drwy alwad fideo hefyd ar gynnig. Ffoniwch 01654 370 002 am fwy o wybodaeth.

 

Rhoi help llaw
Os hoffech chi gymryd rhan yn y grŵp fel hwylusydd, gyda chymorth ar y ffôn neu fel rhan o’r tîm cwblhewch y ffurflen yma: https://forms.gle/i7HvbTm9Dc4qZThm8
Rydyn ni’n codi arian – rhowch gyfraniad yma: www.ecodyfi.cymru/cyf

Mae Coed Lleol ac Ecodyfi ar y cyd â Trywydd Iach yn cefnogi gwaith Cefnogi’r Galon, Meddwl a’r Corff gan gynnig mynediad i’r prosiect yma ar wefan Coed Lleol. Dydyn ni ddim yn gyfrifol am gynnwys y sesiynau ac rydych chi’n cymryd rhan ar eich menter eich hun.