Home | Contact us | Welsh flag Cymraeg

Restoring the link between people and woodlands

Online Nature Sessions

During this period of physical distancing, Coed Lleol (Small Woods Wales) is continuing to help people across Wales improve their wellbeing by connecting to nature.

One of the ways we’re doing this is through online video sessions, currently held on Zoom. Zoom is free to download and can be used on a computer, tablet or phone. Each session has a different theme, from Foraging to Mindfulness!

The online sessions are free and open to anyone in Wales.

How to get involved:

  1. Have a look at the regular weekly timetable below
  2. Click here to register. You only need to register once! When you’ve registered, you’ll receive a password that will let you join any of the video sessions.
  3. At the start of a session, go to zoom.us/join and enter our meeting ID 472-420-3037

Can’t attend any of the sessions? Check out our YouTube videos and Activity Guides that will help you connect to nature in your own time.

Yn ystod y cyfnod hwn o gadw pellter corfforol, mae Coed Lleol yn parhau i helpu pobl ledled Cymru i wella eu lles drwy gysylltu â byd natur.

Un o’r ffyrdd rydym ni’n gwneud hyn yw drwy sesiynau fideo ar-lein, sy’n cael eu cynnal ar Zoom ar hyn o bryd. Mae gan bob sesiwn thema wahanol, o Fforio i Ymwybyddiaeth ofalgar!

Mae’r sesiynau ar-lein am ddim ac wedi’u hanelu at bobl ag anghenion iechyd a lles yng Nghymru.

Sut i gymryd rhan:

1. Edrychwch ar yr amserlen isod
2. Cliciwch yma i gofrestru. Pan fyddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn y cyfrinair Zoom. Byddwn yn defnyddio’r un cyfrinair ar gyfer holl sesiynau ar-lein Coed Lleol, felly dim ond unwaith y bydd angen i chi gofrestru!
3. Ar ddechrau sesiwn, ewch i zoom.us/join a rhowch ein rhif cyfarfod 472-420-3037

Welwn ni chi’n fuan!

Os dach chi ddim yn gallu dod i’r sesiynau, cliciwch yma am Fidios YouTube a Canllawiau.